T.C. İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDANİLAN

ESAS NO : 2021/280

DAVACI : ŞAHİN ER

DAVALILAR : 1- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

4- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞIYAKA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

5- BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı Şahin Er tarafından davalılar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Karşıyaka Orman İşletme Şefliği, Buca Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili davasının yapılan yargılamasında; TMK’ nun 713. maddesine göre tescil davası açılmış olup, verilen ara kararı gereğince,

Davaya konu İzmir ili Buca ilçesi Belenbaşı Mahallesinde yer alan ve Mahkememiz dosyasına sunulan 21/08/2022 tarihli bilirkişi raporunda;

A harfi ile gösterilen; batısında Devletin hüküm ve tasarrufundaki tescil harici alan, devamında 405 parsel – kuzeyinde Devletin hüküm ve tasarrufundaki tescil harici alan – doğusunda 147 ada 1 nolu parsel- güneyinde Devletin hüküm ve tasarrufundaki tescil harici alan devamında 147 ada 4 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili 1013.88 m² alanı kapsayan, dava tarihi olan 18/10/2021 itibariyle toplam değinin 930.376,00 TL olarak belirlenen,

Taşınmaza parsel numarası verilerek tescili, davası ile ilgili olarak,

Tescil koşullarının oluşmadığını bilen kişilerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde itirazlarını TMK.’ nun 713/4-5. maddesi gereğince bildirmeleri İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01930420

#ilan.gov.trSource link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*